Co to jest FWZ | Historia ruchu | FWZ a ALF

FWZ a ALF


______________________________________________
Różnice pomiędzy ruchami

FWZ wybrał drogę pokojową

Animal Liberation Front jest powstałym w 1976 roku ogólnoświatowym ruchem radykalnych obrońców zwierząt. Jego aktywiści prowadzą zakonspirowane akcje bezpośrednie na rzecz zwierząt. Akcje te mają na celu albo natychmiastowe uwolnienie zwierząt z miejsc, w których dzieje im się krzywda, albo radykalne działanie na szkodę instytucji powodującym to cierpienie. Stąd pochodzą akcje uwalniania zwierząt z ferm futrzarskich i hodowlanych (wg. ALF nie dochodzi tu do kradzieży ponieważ uważa zwierzęta za istoty wolne) oraz niszczenie mienia labolatorium wiwisekcyjnych, rzeźni itp. (pojmowanego przez ALF jako akcję uzasadnionej samoobrony współodczuwających). FWZ w początkowym okresie miał być polskim odpowiednikiem ALF - stąd wynika nazwa i stylizowane na ALF logo FWZ, jednak FWZ całkowicie odżegnuje się od stosowania przemocy i prowadzenia akcji bezpośrednich w rodzaju ALF. Aktywiści FWZ postawili na zaangażowanie bezpośrednie, ale w relacji człowiek-człowiek. FWZ wskazuje, że w radykalnej obronie praw zwierząt przykładanie nacisku na akcje jawne - protestacyjne i edukacyjne skierowane do ludzi, przynosi również bezpośrednio wymierne korzyści dla zwierząt i ich sprawy.


______________________________________________
Cechy wspólne

Współodczuwanie ze zwierzętami i walka w ich obronie

Chociaż działalność prowadzona przez ALF i FWZ jest odmienna, to konieczność jej prowadzenia wypływa u obu grup z tego samego współczucia dla zwierząt i bliskiego współodczuwania ich problemów. Aktywiści FWZ również najczęściej traktują zwierzęta jako jednostki wolne, których praw należy przestrzegać. Wiąże się to z poszanowaniem autonomii jako takiej, która tyczy się zarówno ludzi jak i zwierząt. Wspólną cechą obu ruchów jest również spontaniczne w nich uczestnictwo aktywistów. Chociaż FWZ nie ma struktury zakonspirowanej i nic nie stoi na przeszkodzie, by był on zorganizowany bardziej formalnie, to cały czas wszyscy prowadzacy działania na rzecz zwierząt moga podpisywać je (jeśli są zgodne z ideą FWZ) jako działania FWZ bez konieczności pozwolenia kogokolwiek, czyli dokładnie tak, jak analogicznie wyglada to w ALF. Zaangażowanie aktywistów obu grup jest niewymuszone, wypływa z ich wewnętrznej odpowiedzialności, dlatego też, jakkolwiek by oceniać poszczególne akcje, można tu mówić o szczerości walki, jaką podejmują aktywiści FWZ i ALF w obronie zwierząt.


Zainteresowanym działalnością ALF polecamy w internecie polski serwis ALF: www.a-l.pl - można z niego ściągnąć m.in. filmy przedstawiające prawdę o okrutnym traktowaniu zwierząt (uwaga! drastyczne!).