Obsługa medialna


______________________________________________
Jak otrzymać wiadomości ogólne
Oferta serwisu ogólnego www.fwz.jawsieci.eu

Mamy nadzieję, że nasz serwis WWW jest w stanie odpowiedzieć na większość ogólnych pytań na temat FWZ. Można w nim znaleść informacje o ideii ruchu, jego historii, strukturze organizacyjnej, dowiedzieć się w obronie kogo i przeciwko czemu FWZ manifestuje i jakie ma cele oraz zapoznać się z prowadzonymi przez FWZ działaniami i ich koordynatorami. W serwisie znajduja się również zdjęcia z akcji FWZ i obszerne materiały dotyczące tematów związanych z działalnością ruchu. Z wszystkich zawartych w serwsie materiałów można w celach publicystycznych korzystać bez przeszkód.


______________________________________________
Jak otrzymać aktualności
Bezpośrednie informacje na bieżąco

By otrzymać aktualne wiadomości dotyczące działań podejmowanych przez FWZ należy skontaktować się bezpośrednio z wybraną grupą FWZ. W serwisie WWW jest umieszczona lista adresowa sieci FWZ, która pomoże w dotarciu do nich. Na liscie znajdują się też namiary na grupy koordynujące poszczególne działania i kampanie (sprawdź opis działań) - od nich można uzyskać bardziej szczegółowe materiały dotyczące problemu jakim się zajmują, jak też informacje związane z toczącymi się lub planowanymi działaniami, które koordynują.