Opis akcji | Zdjęcia z akcji | FWZ w mediach | Jak działać w FWZ

Opis działań


______________________________________________
Kalendarz działań sieci FWZ

Od wiosny do zimy - cały rok w ruchu!

WIOSNA:
Przeciwko wiwisekcji - kwiecień
Promocja wegetarianizmu - maj
Przeciwko tresurze - sezon cyrkowy wiosna-jesień

LATO:
W obronie dręczonych zwierząt - lato
Przeciwko myślistwu - lato
Przeciwko tresurze - sezon cyrkowy wiosna-jesień

JESIEŃ:
Przeciwko mięsnym fast-food - wrzesień
W obronie zwierząt futerkowych - listopad
Przeciwko tresurze - sezon cyrkowy wiosna-jesień

ZIMA:
lokalne działania "pod dachem"


______________________________________________
Przeciwko wiwisekcji

- kwiecień

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRZECIWKO WIWISEKCJI (24 kwiet.)

- O CO CHODZI: tego dnia na całym świecie grupy obrońców zwierząt prowadzą akcje na rzecz zaprzestania wiwisekcji, czyli dokonywanych na zwierzętach pseudo-naukowych eksperementów;
- NA CZYM POLEGAJĄ DZIAŁANIA: rozlepianie antywiwisekcyjnych plakatów, rozdawanie na ulicach ulotek, organizowanie w publicznym miejscu stoiska informacyjnego, organizowanie koncertów muzycznych pod hasłem akcji, zapraszanie dziennikarzy na działania i opowiadanie o ich temacie, występowanie w mass-mediach itp.;
- KOORDYNACJA OGÓLNOPOLSKA: stałej koordynacji działań MDPW w Polsce podjął się Robert Surma ze Stowarzyszenia OK!, który zajmuje się problematyką wiwisekcji od wielu lat i koordynuje kampanię antywiwisekcyjną "Piękno bez okrucieństwa!";
- JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W DZIAŁANIACH: zorganizuj u siebie akcje samodzielnie lub skontaktuj się najpóźniej pod koniec marca lub na początku kwietnia z koordynatorem ogólnopolskim i poproś go o jego wytyczne koordynacyjne; w przypadku "nawalania" koordynacji (mało prawdopodobne, ale coś może wyniknąć w trakcie), nie czekaj na innych - weź sprawę w swoje ręce i samodzielnie zorganizuj na swoim terenie dobre działania; również Ty możesz zaoferować własną koordynacje całej akcji lub jej części innym grupom.


______________________________________________
Promocja wegetarianizmu

- maj

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PROMOCJI WEGETARIANIZMU (maj)

- O CO CHODZI: wraz z nadejściem wiosny i zielenieniem się naokoło, włączając się w ogólnopolską kampanię Wegetariańskiej Polski, prowadzimy akcje mające na celu zachęcenie ludzi do przejścia na wegetarianizm;
- NA CZYM POLEGAJĄ DZIAŁANIA: rozlepianie plakatów o tematyce wegetariańskiej, rozdawanie na ulicach ulotek, organizowanie w publicznym miejscu stoiska informacyjnego, organizowanie koncertów muzycznych pod hasłem akcji, poczęstunków wegetariańskich, zapraszanie dziennikarzy na działania i opowiadanie o ich temacie, występowanie w mass-mediach itp.;
- KOORDYNACJA OGÓLNOPOLSKA: Towarzystwo Ekologiczne "Ziemia Przede Wszystkim", ul. Woźna 12/5, 61-777 Poznań (dopiskiem "wegetarianizm"), e-mail: wechter@animal-liberation.pl;
- JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W DZIAŁANIACH: Ok. stycznia skontaktuj się z koordynatorującym akcję Towarzystwem "Ziemia Przede Wszystkim".


______________________________________________
Przeciwko tresurze

- sezon cyrkowy wiosna-jesień

AKCJA "TROPIENIE TRESURY" (sezon cyrkowy wiosna-jesień)

- O CO CHODZI: w czasie trwania sezonu cyrkowego (marzec - listopad), czyli okresu, kiedy zespoły cyrkowe objeżdżają wsie i miasta jak kraj długi i szeroki, protestujemy przeciwko tym cyrkom, które wykorzystują w swoim repertuarze tresurę dzikich zwierząt;
- NA CZYM POLEGAJĄ DZIAŁANIA: "śledzenie" grup cyrkowych z dzikimi zwierzętami: notowanie nazwy cyrku, jakie zwierzeta występują, skąd jadą, dokąd (ważne!) i informowanie o tych faktach za pomocą internetu, telefonicznie lub listownie inne grupy obrońców zwierząt; organizowanie lokalnych pikiet protestacyjnych przed takimi cyrkami, plakatownie, rozdawanie ulotek antytreserskich, wysyłanie listów protestacyjnych do kuratorium, jeśli cyrki te reklamowały się w szkołach (czesto to robią), zapraszanie dziennikarzy na działania i opowiadanie o ich temacie, występowanie w mass-mediach itp.;
- KOORDYNACJA OGÓLNOPOLSKA: nie ma;
- JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W DZIAŁANIACH: zorganizuj u siebie akcje samodzielnie; możesz zaoferować własną koordynacje całej akcji lub jej części innym grupom.

KAMPANIA "SZKOŁO, NIE UCZ ZNIECZULICY!" (akcja nieustanna)

- O CO CHODZI: w czerwcu 2001 roku nieformalne stowrzyszenie Luna rozpoczęło kampanię "Szkoło, nie ucz znieczulicy!" skierowaną przeciwko informowaniu o przedstawieniach i propagowaniu cyrków z tresurą dzikich zwierząt w szkołach;
- NA CZYM POLEGAJĄ DZIAŁANIA: niektóe szkoły rozdają uczniom otrzymane od cyrku talony na zniżki biletów (lub "darmówki" dla dzieci, pod warunkiem, ze przyjdą z rodzicami, którzy oczywiście za wstęp zapłacą) - warto na te szkoły napuścić jakiegoś sensowniejszego dziennikarza z pytaniem jak sie to ma do edukacji i szkolnego przesłania; można też dyrekcji lub pedagogowi takiej szkoły użądzić pikietę telefoniczną; można również taką pikietę telefoniczną skierować bezpośrednio do kuratorium;
- KOORDYNACJA OGÓLNOPOLSKA: kampanię "Szkoło, nie ucz znieczulicy!" prowadzi Luna;
- JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W DZIAŁANIACH: zorganizuj u siebie akcje samodzielnie, jeśli coś zrobisz skontaktuj się z Luną; mów o kampanii swoim znajomym; jeśli masz pomysł jak usprawnić kampanię - podziel się z Luną; podobnie, jeśli dysponujesz ciekawymi wzorami ulotek, plakatów, grafik.


______________________________________________
W obronie dręczonych zwierząt

- lato

"ZWIERZĘ NIE JEST RZECZĄ" (akcja nieustanna)

- O CO CHODZI: Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne "Klub Gaja" prowadzi od 1995 roku Ogólnopolską Kampanię "Zwierzę nie jest rzeczą"; jest ona tworzona na rzecz praw zwierzat, przeciwko ich przedmiotowemu traktowaniu w życiu i ustawodawstwie;
- NA CZYM POLEGAJĄ DZIAŁANIA: W ramach kampanii prowadzone są przeróżne działania, takie jak uliczne przedstawienia mające uwrażliwić ludzi na los zwierząt, pikiety przed cyrkami, organizowanie zbiórki podpisów pod petycjami, koncertów muzycznych, konkursów plastycznych, współpracowanie z mediami itp.;
- KOORDYNACJA OGÓLNOPOLSKA: Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne "Klub Gaja", skr. poczt. 261, 43-301 Bielsko-Biała, tel/fax.: (0-prefix-33) 812-36-94, e-mail: klub@gaja.most.org.pl;
- JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W DZIAŁANIACH: Skontaktuj się z "Klubem Gaja", który jest koordynatorem kampanii "Zwierzę nie jest rzeczą".


______________________________________________
Przeciwko myślistwu

- lato

"MYŚLISTWO - OKRUTNY SPORT!" (akcja nieustanna)

- O CO CHODZI: myślistwo w cywilizowanym świecie, gdzie ludzie nie muszą polować dla zdobycia mięsa, jest zwykłym krwawym i okrutnym sportem; twierdzenia myśliwych, że ich krwawa interwencja jest konieczna, bo zwierząt jest tam zbyt dużo przez brak naturalnych drapieżników jest obłudne, jeśli ci sami myśliwi domagają się odstrzału wilków; myślistwo jest więc niepotrzebnym cierpieniem dla zwierząt;
- NA CZYM POLEGAJĄ DZIAŁANIA: rozdawanie ulotek i rozklejanie plakatów w rejonach polowań i miejscowościach turystycznych, organizowanie kampanii medialnych, akcji w celu zmian w prawie łowieckim, protestów przeciwko odstrzałom wilków itp.;
- KOORDYNACJA OGÓLNOPOLSKA: nie ma;
- JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W DZIAŁANIACH: zorganizuj u siebie akcje samodzielnie; możesz zaoferować własną koordynacje całej akcji lub jej części innym grupom.


______________________________________________
Przeciwko mięsnym fast-food

- wrzesień

DZIEŃ WALKI Z FAST-FOOD (ostatnia sobota września)

- O CO CHODZI: zwyczajowo na całym świecie protestuje się kilka razy w roku przeciwko jakości jedzenia a mięsnych barach typu fast-food i nieetycznemu aspektowi ich działalności; akcentuje się niezdrowy, tłusty i wysokokaloryczny skład serwowanych tam dań, ogrom cierpienia zwierząt zabijanych na mięso, a także problemy ekologiczne wynikajace z masowej hodowli i produkcji;
- NA CZYM POLEGAJĄ DZIAŁANIA: organizowanie pikiet pod barami fast-foot (Mc Donald's, Burger King, KFC itp.), rozdawanie ulotek, plakatowanie itp. inne działania uliczne, organizowanie koncertów;
- KOORDYNACJA OGÓLNOPOLSKA: nie ma;
- JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W DZIAŁANIACH: zorganizuj u siebie akcje samodzielnie; możesz zaoferować własną koordynacje całej akcji lub jej części innym grupom.


______________________________________________
W obronie zwierząt futerkowych

- listopad

DZIEŃ BEZ FUTRA (25 listopada)

- O CO CHODZI: polskie obchody Dnia bez Futra mają już długą tradycję; trwanie tej akcji jest ważne z powodu wysokiej produkcji futer w Polsce; Dzień bez Futra jest działaniem protestacyjnym przeciwko zbrodniom przemysłu futrzarskiego;
- NA CZYM POLEGAJĄ DZIAŁANIA: rozlepianie antyfutrzarskich plakatów, rozdawanie na ulicach ulotek, organizowanie w publicznym miejscu pikiet protestacyjnych, pochodów ze skandowaniem, organizowanie koncertów muzycznych pod hasłem akcji, zapraszanie dziennikarzy na działania i opowiadanie o ich temacie itp.;
- KOORDYNACJA OGÓLNOPOLSKA: nie ma;
- JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W DZIAŁANIACH: zorganizuj u siebie akcje samodzielnie; możesz skorzystać ze specjalnie przygotowanych wytycznych i materiałów; możesz zaoferować własną koordynacje całej akcji lub jej części innym grupom.

LISTA "SŁAWNI WSPÓŁCZUJĄCY" (akcja nieustanna)

- O CO CHODZI: od listopada 1994 roku Front Wyzwolenia Zwierząt i Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne "Klub Gaja" na wzór brytyjskiej organizacji Beauty Without Creuelty zbierają podpisy znanych publicznie osób pod polską listą "Sławni Współczujący" (Uwaga! zobacz specjalną stronę "Sławnych..."!); znani ludzie podpisując się pod nią deklarują, że nie założą futer naturalnych; jest to też forma poparcia dla ruchu obrońców zwierząt;
- NA CZYM POLEGAJĄ DZIAŁANIA: zbieranie od znanych osób podpisów pod oświadczeniem "Z uwagi na ogrom cierpienia towarzyszącemu hodowli i zabijaniu zwierząt dla futra odmawiam bycia częścią tego procederu i rezygnuję z kupowania i noszenia naturalnych futer. Zgadzam sie na wpisanie mojego nazwiska na polską listę Sławnych Współczujących";; podpisy można zbierać wszędzie, gdzie uda się spotkać znaną osobę - na koncertach muzycznych, spotkaniach autorskich, na ulicy itd. lub korespondencyjnie, np. pisząc do fanklubów itp.;
- KOORDYNACJA OGÓLNOPOLSKA: Front Wyzwolenia Zwierząt i Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne "Klub Gaja";
- JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W DZIAŁANIACH: zorganizuj akcję samodzielnie; podpisane przez sławną osobę oświadczenie przyślij na adres "Klubu Baja": skr. poczt. 261, 43-301 Bielsko-Biała.