Žl§nskř


______________________________________________
Co to je FWZ?

Front Wyzwolenia Zwierz▒t (po Âl§nsku: Fr§nt do Uoswobodzy˝o Zwjyr┐§nt) to je co˙kopolsko akcyjo uobr§˝c§w zwjyr┐§nt, ludzkř g˙os we uobr§˝Ú uokrut˝Ú doÂwjadczanych istot, ˝ewinych swojymu losowi. FWZ skupjo lud╝i, skupiny a uorganizacyje, kÚre prowadz§m akcyje we uobr§˝Ú zwjyr┐§nt - walka pokojowo, nale zdecydowano a bespoÂred˝o. FWZ powsto˙ we Polsce we Grud╝§ndzu. Za˙o┐y˙ go we 1988 roku DarÚk Paczkowskř a uod tamtyj pory pr┐ewijo Âe bez FWZ mocka por┐§ndnych lud╝i, kÚrym ˝yma uobce ympatyjo do zwjyr┐§t a walka uo jejich uoswobodzy˝Ú. FWZ d╝a˙o we anarchistycznyj po╝§myj struktur┐e, jeli ˝y mo sam szef§w a˝i podw˙adnych, wszyjscy aktywiŠi s§m uodpowjed╝al˝i za Âa samych. Polskř FWZ uodr§┐˝o Âe uod ALF (Animal Liberation Front) tym, a┐e stosuje akcyje we pokojowy spos§b a dawo srogi druk na edukacyjo spo˙ecznoŠi.


______________________________________________
Jako d╝a˙o FWZ?

AktywiŠi FWZ anga┐uj§m Âe we mocka rozt§majtych akcyj§w do zwjer╝§nt, wystympuj§m pr┐eŠiwko wykor┐istywa˝u u§nych do naukowych eksperymynt§w, we cřrkach, zoo, pr┐eciwko zabija˝u u§nych na futr╝arskřch fÚrmach, masar˝ach atd. Uorga˝izuj§m u§˝i pikety, ma˝ifestacyje, informacyjnÚ protesty, tymatycznÚ wystawy, spe˙ecznÚ kampa˝ije atp. Do uspraw˝y˝o informacyje we FWZ ist˝eje adresowo koresp§ndyncyjno nec FWZ a uodwarto lista informacyjno-dyskusyjno we internecy (we jynzyku polskym). Coby Âe na ˝a zapisaŠ, tr┐a wys˙aŠ na adresa wobroniezwierzat-request@most.org.pl nowina: subscribe. FWZ to je ruch, kery co˙ki czos Âe rozwijo a upjero Âe u§n na roboŠe wra┐liwych ludzi, co s§m zdecydowa˝i, coby walczyŠ! Zwier┐ynta s§m s˙abe do lud╝i, best§┐ jyno my mogymy uobr§˝iŠ je pr┐ed samymi n§ma!


______________________________________________
K§ntakt

Zajta FWZ we internecu: www.fwz.celniej.pl
Postery: www.fwz.celniej.pl/plakaty
K§ntakt do medj§w (PL): www.fwz.celniej.pl/media