M.A.P.A. - do początku! M.A.P.A.
 MIEJSKI ALTERNATYWNY PRZEWODNIK AUTOSTOPU
polski

english

esperanto
Saluton!
... sur paĝo de projekto U.A.G.A. - Urba Alternativa Gvidlibro de Aŭtohaltiguloj!!!


KIO ESTAS U.A.G.A.?
Jen estes paĝo al projekto (kreita de Die Leere-zino el Polando) je la nomo UAGA. Ĝia ĉefcelo estas plifaciligi moviĝi en urboj (pli precize - inter iliaj forveturvojoj) al aŭtohaltiguloj traveturantaj ilin.


ENHAVO de U.A.G.A.
Do, ĝia plej grava enhavo devus esti informoj koncerne plej bona rimedo translokiĝi de unu al alia forveturvojo (ĉiuj eblecoj) - hipotezante: a) plej malbonan varianton* - ni elaŭtiĝis ĉe unu el ili kaj / aŭ b) ni startas el urbocentro, stacidomoj (plej bone el ĉefstacidomo kaj eventuale el aliaj stacidomoj, kio povas esti uzebla por vojaĝantoj nur parte uzantaj aŭtohaltigadon). Elekto de plej bona ebleco dependas kompreneble de multaj praktikaj rilatoj - ekzemple, varianto a) estas pli bona solvo por grandaj urboj, kaj varianto b) - por malpli grandaj.
Informoj devus enhavi: numerojn de urbaj trafikiloj (oportunaj tiucele), lokojn, kie oni devas ŝanĝi la trafikilon, vojaĝtempon, gravaĵojn pri biletoj (por plifaciligi al interesuloj ni povas disponigi ekzamplajn prilaboraĵojn).

* certaj aranĝojn oni povas praktike eviti, do oni devas ĉi tie gvidi sin per "logiko de vojaĝanto"...


PRAKTIKA-DISTRA PARTO.
Ĉar aŭtohaltiguloj (almenaŭ tiuj "veraj") estas kutime homoj je neordinaraj ŝatoj kaj - plej ofte - je maldikaj monujoj, krom helpiloj pure trafikaj, atrakcia kaj uzebla enhavo de gvidlibro (se oni konsideras resti iom pli longe...) povas esti praktikaj informoj kaj subjektivaj pritaksoj koncerne bazo:
- gastronomia - malmultekostaj eblecoj manĝi iom, vege-bufedoj,
- "subgrunda" - skŭotoj, klubejoj, informejoj,
- tranokteja - antaŭ malmultekoste!,
- alternativa turismo,
- aĉtaĵoj kaj utilaj priservejoj - vesto el "dua mano", antikvaĵejoj; interret-kafejoj...

Krom tio, valoraj estos tiuj "perloj", kiel: urboregionoj, kie pli bone estas tute ne aperi... Bonvenaj estos aliaj sugestoj... (la ilian liston kaj opiniojn pri la projekto oni povas aperigi en ĉi - rilata parto de la forumo.)


KREU U.A.G.A.!
Do, ni turnas nin al. ĉiuj (@haltiguloj sed ne nur) je helpo ĉe kolektado de informoj. Akcentante, tre helpa informofonto povas esti interretaj paĝoj de urbaj trafik-servoj. Sed sendube kono de propraj urboj estas necesa. Tial tre grava estas participo de loĝantoj de ĉiuj (pli grandaj) urboj en ŝtato, en kiu la projekto estas efektivigata.


PROPONATA METODOLOGIO:
I. URBO [ĉefaj asociaĵoj depende de specifikeco de urbo, etimologio de la nomo ktp.]
II. HISTORIO DE LA SENDEPENDA KULTURO [ĝenerale pri sendependa sceno]
III. INFORMOJ POR VOJAĜANTOJ [pri vojoj trairantaj urbon kaj kien ili gvidas]
IV. URBA TRAFIKA SERVO [informoj pri biletoj, biletkontrolistoj, retpaĝoj ktp.]
V. VOJAĜO [ĉi-loke gvidlibro je apartaj urbaj vojoj]
VI. PRAKTIKAJ INFORMOJ:
    1. Manĝado
    2. Tranoktado
    3. Sendependa sceno
    4. Alternativa turismo
    5. Aĉetaĵoj kaj utilaj priservejoj

+ mapetoj
+ fotoj [fakultetive]

Atentu! Ni serĉas homojn, kiuj okupiĝos pri koordinado de la iniciativo en sia lando.


Kontakto: mapa@jawsieci.eu
    jawsieci.eu - mój portal!