O S T R E    A K C J E    W    O B R O N I E    Z W I E R Z Ą T
S t r o n a    j e s t    c z ę ś c i ą    s e r w i s u    F W Z  

Pikiety i manifestacje w obronie zwierząt to nie tylko grzeczne wystąpienia, ale też ostre akcje wzburzające opinię publiczną. Oto zdjęcia i plakaty z  takich  wystąpień  (głównie  organizacji  PETA).

Serwer Most, © webdesign by Tk, 2004