jawsieci.eu - mój portal!       Seznam výrobků netestovaných na zvířatech
Bannermania  
  N E N Í   T E S T O V A N O   N A   Z V Í Ř A T E C H ! Za seznam zodpovědnost berou Klub OK! a FWZ.

Co je to Seznam OK!?

Seznam OK! je hlavním světovým seznamem výrobků netestovaných na zvířatech (vedle seznamů vedených organizaci BUAV, Peta, Deutscher Tierschutzbund, Tier-und American Anti-Vivisection Society). Seznam OK! je veden od roku 1995 a mnohem zákazníky citlivých na utrpení zvířat z celého světa je považován za nejvíc důvěryhodný seznam díky svým přísným kriteriím. Proto firma, která se našla na Seznamu OK! má jistotu, že se našla v nejlepší společnosti podniků, a zákazníci citliví na utrpení zvířat mají jistotu, že když používají Seznam OK! udělají dobré rozhodnutí na nákupech!


Seznam OK! tvoří Klub OK! – společnost založená v 1991 (předtím m.jin. pod názvem Mission Human). Klub OK! podniká různé akce široko spojené s ekologií a se specializuje v problematice testů na zvířatech. Během mnoha let práce se stal v této oblasti autoritou pro mnoho lidi v Polsku a v zahraničí. Cílem Klubu OK! je propagace nejenom kosmetiků netestovaných na zvířatech, ale také jiných výrobků, které vznikly bez trpení zvířat. V Klubu OK! práci nad seznamem koordinuje Robert Surma.

Na Seznamu OK! se nachází firmy, které obdržely Certifikát OK!:
  1. aspoň 5 roků netestují na zvířatech, nepověřují tím ostatné, nepouživají komponenty testované na zvířatech během posledních 5. let.
  2. výše uvedené požadavky získaly právnou záruku.
  3. součásti výrobků nepochází z porážky zvířat.
Na Seznamu OK! se nacházi jenom ty firmy, které splnily všechny tři výše uvedené podminky!

Certifikát OK! a spojené s jeho získaním právo na použivání loga OK! na svých výrobkách je zdarma! Přečti informace pro producenty!


Proč použivání Seznamu OK! je tak důležité:

Velmi často kosmetické firmy dávají na své výrobky nápisy „není testovano na zvířatech” (not tested on animals) anebo umisťují tam nějaký obrazek s kraličkem. Můžeme důvěřovat takovým to nápisům a obrazkám? Stručná odpověď zní: NE! Informace umistěné na výrobkách mohou být opravdové ve smyslu logickém, ale zároveň mohou splest nepozorné zakázniky. Napřiklad:
  • „Výrobek nebyl testovaný na zvířatech” – nápis neurčuje kdy (takže výrobek mohl být testovaný na zvířatech), nápis nic neříká o základních substancích výrobku (které mohly být testovaný ), nápis neříká jestli prototyp výrobku nebyl testovaný (možna tento konkrétní deodorant nebyl testovaný, ale jiné deodoranty té značky mohly být testované na zvířatech). Nápis také nic neříká o jiných výrobkách té firmy (a firma může testovat na zvířatech stovky jiných výrobků kromě toho jednoho).
  • „Naše firma nestestuje sé výrobky na zvířatech” - nápis neříká jestli komponenty nebyly testované na zvířatech a neomezuje možnosti pověřování testami svých výrobků jinými firmami a vladnimi institucemi. V dnešní době většina firem nevede osobně testy na zviřatech, ale přenechává jejích testování ostatním firmám buď kupuje hotové (už testované na zvířatech) substance, se kterých pak výrábí své výrobky.
  • Obrazky kraličků – každá firma může shodně s právem navrhnout vlastní obrazek kralička a umistit jej na svůj výrobek. Samotna taková kresba nic neznamena, právem je braná jako zdobení obalu. Existují také právem chraněné značky výrobků stvořené organizacemi, které bojují za práva zvířat, ale potenciální průměrný zakázník není schopný je poznat oproti ostatním grafickým značkám.
Jediným spolehlivým pramenem informaci v oblasti kosmetických produktů jsou seznamy firem, které netestují své výrobky na zvířatech, distribuovane všeobecně uznavanými ekologickými organizacemi. Seznam OK! je stvořený právě proto. Zveme vás k jejimu použivání při každodenních rozhodnutích v obchodě!


.Lista OK! © Copyright by Klub OK! © Webdesign by Tu kliknij, 2002-2003