jawsieci.eu - mój portal!       Lista produktów nietestowanych na zwierzętach
Bannermania  
  N I E T E S T O W A N E   N A   Z W I E R Z Ę T A C H ! Za listę ręczą Klub OK! oraz FWZ.


O certyfikacie

Uzyskanie certyfikatu następuje po spełnieniu wymagań zawartych w Oświadczeniu, jest darmowe i przyznawane bez zbędnych formalności. Firma, która uzyskała certyfikat może wycofać się z umowy w każdej chwili nie ponosząc żadnych konsekwencji, jeśli tylko prześle informację o tym fakcie do Klubu OK! na miesiąc przed wprowadzeniem do sprzedaży nowego produktu nie spełniającego wymagań określonych w Oświadczeniu.
Korzyści z uzyskania certyfikatu:
  1. Nazwa firmy zostaje wpisana na międzynarodowy wykaz firm, których produkty nie są okupione cierpieniem zwierząt. Co najmniej kilka milionów osób na całym świecie przywiązuje dużą wagę do tej kwestii i jest skłonna wybierać takie kosmetyki.
  2. Wykaz firmy przyjaznych zwierzętom jest powielany w formie elektronicznej, przedstawiany na wielu stronach internetowych. Wydawany jest także w formie papierowej i rozpowszechniany wśród klientów (w Polsce kilkadziesiąt tysięcy kopii rocznie).
  3. Nazwa firmy pojawia się także zupełnie za darmo w wielu biuletynach ekologicznych, artykułach prasowych, audycjach radiowych.
  4. Firma zyskuje nowy pozytywny wizerunek nawet dla osób, które nie przywiązują aż tak wielkiej wagi do kwestii wykorzystywania zwierząt dla potrzeb kosmetyki.
  5. Firma już zawczasu przystosowuje się do tendencji, jakie mają miejsce na polu prawa europejskiego (sukcesywnie wprowadzany zakaz testowania kosmetyków w coraz większej ilości państw europejskich, np. Wielka Brytania, Austria, Holandia). Prawo, jak i wymagania klientów będą w przyszłości zmierzać ku coraz bardziej ostrym kryteriom w tej dziedzinie i będzie się poszerzać zakres środków objętych tymi wymaganiami. Warto więc już teraz wprowadzić procedury, które zaprocentują w przyszłości i umożliwią płynną zmianę technologii i ominięcie ewentualnych przeszkód prawnych. Firma wprowadza więc zmiany, które i tak w przyszłości musiałaby wprowadzić.
  6. Wśród coraz większej konkurencji na rynku kosmetycznym i to zarówno w zakresie jakości produktów, jak i form sprzedaży i reklamy, warto posiadać argumenty, których nie posiada konkurencja. Certyfikat OK! może stać się jednym z nich.
  7. Rezygnacja z używania substancji pochodzących z uboju zwierząt na rzecz substancji roślinnych i syntetycznych może zostać przyjaźnie odebrana przez znaczną większość klientów w dobie strachu przed chorobą szalonych krów i innymi chorobami zwierzęcymi. Nawet substancje, które zyskały uwagę klientów (np. kolagen, elastyna, itp.) można zastąpić poprzez odpowiednie substytuty roślinne pozostając przy starych nazwach (np. kolagen roślinny). Substancje roślinne w znacznie mniejszym stopniu objęte są ryzykiem powodowania odczynów alergicznych skóry.
Poniżej przedstawiono wzór oświadczenia, którego podpisanie skutkuje w otrzymanie certyfikatu.


Oświadczenie
dotyczące uzyskania Certyfikatu OK!

Jako przedstawiciel firmy /"NAZWA FIRMY"/ (/ADRES FIRMY/) składam prawnie wiążące oświadczenie, że:
  1. Firma "NAZWA FIRMY" nie sprzedaje żadnych substancji (ani w postaci gotowych wyrobów, ani w postaci receptur bądź licencji), które były testowane na zwierzętach w ciągu ostatnich 5 lat.
  2. Wyroby firmy "NAZWA FIRMY" nie zawierają żadnych składników, które pochodzą z uboju zwierząt (np. kolagen, elastyna, łój, itp) i nie wiążą się z dokonywaniem na nich zabiegów chirurgicznych. Jedyne składniki pochodzenia zwierzęcego, które są dopuszczalne to produkty mleczne, pszczele, jaja, lanolina, wyciągi mineralne z muszli.
  3. Firma "NAZWA FIRMY" może być zwolniona z przestrzegania powyższych ustaleń jedynie w przypadku uprzedzenia Klubu OK!, (ul. Brzęczkowicka 5b/36, 41-412 Mysłowice) listem poleconym na miesiąc przed wycofaniem się z powyższych kryteriów. Oświadczenie dotyczące Certyfikatu OK! jest odnawiane co 2 lata.
/czytelne imię i nazwisko przedstawiciela "NAZWA FIRMY"/

/odręczny podpis, pieczęć i data/


.Lista OK! © Copyright by Klub OK! © Webdesign by Tu kliknij, 2002-2003