jawsieci.eu - mój portal!       Lista produktów nietestowanych na zwierzętach
Bannermania  
  N I E T E S T O W A N E   N A   Z W I E R Z Ę T A C H ! Za listę ręczą Klub OK! oraz FWZ.


Czym jest Lista OK!

Lista OK! jest czołową światową listą produktów nietestowanych na zwierzętach (obok list prowadzonych m.in. przez organizacje BUAV, Peta, Deutscher Tierschutzbund, Tier - und Naturschutzverein Humanitas, The American Anti-Vivisection Society). Lista OK! jest prowadzona od 1995 roku i przez ogromną rzeszę wrażliwych na cierpienie klientów z całego świata jest uważana za listę najrzetelniej prowadzona i najbardziej wiarygodną, dzięki swoim ostrym, uzasadnionym kryteriom. Dlatego firma, która znalazła się w Liście OK! ma pewność, że znalazła się w najlepszym gronie wrażliwych firm, a klienci uczuleni na krzywdę zwierząt, że korzystając z listy OK! podejmą dobre decyzje na zakupach!


Listę OK! tworzy Klub OK! - założone w 1991 roku stowarzyszenie (wcześniej m.in. pod nazwą Mission Human). Klub OK! podejmując różnorodne akcje szerokopojętej ekologii wyspecjalizował się w problematyce testów na zwierzętach i w ciągu wielu lat pracy stał się dla wielu autorytetem w tej dziedzinie w Polsce, jak też poza granicami. Docelowo Klub OK! zainteresowany jest promocją nie tylko kosmetyków nietestowanych na zwierzętach, ale też innych produktów, które powstały bez krzywdy zwierząt. W Klubie OK! koordynuje pracami nad listą Robert Surma.

Na liście OK! znajdują się firmy, które otrzymały Certyfikat OK!:
  1. co najmniej od 5 lat nie testują na zwierzętach, nie zlecają tego innym, nie używają składników przetestowanych na zwierzętach w ciągu ostatnich 5 lat;
  2. powyższe wymagania zyskały prawną gwarancję;
  3. składniki nie pochodzą z uboju zwierząt.
Na wykazie OK! znajdują się tylko te firmy, które spełniły wszystkie trzy powyższe warunki!

Certyfikat OK! jak i związane z uzyskaniem go prawo do używania loga OK! na swoich produktach jest darmowy! Przeczytaj informacje dla producentów!


Dlaczego korzystanie z Listy OK! jest tak ważne?

Bardzo często firmy kosmetyczne umieszczają na swoich produktach napisy "Nie testowane na zwierzętach" ("Not tested on animals") lub zamieszczają jakiś rysunek króliczka. Czy można ufać takim napisom i znakom towarowym? W skrócie odpowiedź brzmi: NIE! Informacje zamieszczane na produktach mogą być prawdziwe w sensie logicznym, ale równocześnie wprowadzają nieuważnych klientów w błąd. Oto przykłady:
  • "Produkt nie był testowany na zwierzętach" - napis nie określa czasu (więc rok temu produkt mógł być testowany na zwierzętach), napis nic nie mówi o substancjach podstawowych wchodzących w skład produktu (więc substancje mogły być testowane), napis nie przesądza czy prototyp produktu nie był testowany (ten oto konkretny dezodorant oczywiście nie był testowany, ale jego prototyp, inne dezodoranty tej serii, mogły być testowane na zwierzętach), napis nic też nie mówi o innych wyrobach firmy (firma może testować na zwierzętach setki innych swoich wyrobów oprócz tego jednego).
  • "Nasza firma nie testuje swoich wyrobów na zwierzętach" - napis nie przesądza czy substancje składowe nie były testowane na zwierzętach oraz nie ogranicza możliwości zlecania przetestowania swoich produktów przez inne firmy i instytuty państwowe. W dzisiejszych czasach przeważająca większość firm nie przeprowadza testów na zwierzętach, lecz zleca przetestowanie swoich produktów innym firmom lub kupuje gotowe (przetestowane na zwierzętach) substancje, z których produkuje swoje produkty.
  • Rysuneczki króliczków - każda firma może zgodnie z prawem zaprojektować sobie własny rysunek króliczka i umieszczać go na swoim produkcie. Rysunek taki sam w sobie nic nie znaczy, przez prawo jest traktowany jako ozdobnik opakowania. Istnieją wprawdzie prawnie chronione znaki towarowe stworzone przez organizacje walczące o prawa zwierząt, lecz potencjalny przeciętny klient nie jest w stanie ich bezbłędnie rozpoznać w konfrontacji z innymi znakami graficznymi.
Jedynym pewnym źródłem informacji na temat produktów kosmetycznych są więc wykazy firm nietestujacych na zwierzetach rozprowadzane przez organizacje ekologiczne cieszące się społecznym poważaniem. Lista OK! tworzona jest właśnie w tym celu. Zapraszamy do korzystania z niej przy codziennych wyborach w sklepie!


.Lista OK! © Copyright by Klub OK! © Webdesign by Tu kliknij, 2002-2003