jawsieci.eu - mój portal!       Zoznám výrobkov netestovaných na zvieratách
Bannermania  
  N E T E S T O V A N É   N A   Z V I E R A T Á C H ! Za zoznám ručia Klub OK! a FWZ.

ProsímopropagáciuzoznamuOK!nainternete-pridajhodozoznamulinkovnaTvojejstránke,umiestnibanner!
Toto je najúplnejší zoznam výrobkov netestovaných na zvieratách na svete, ktorý vďaka ostrým kritériám zaručuje korektnosť. Zoznam OK! vedie od roku 1995 Klub OK! Zdroj údajov: BUAV, Deutscher Tierschutzbund, Tier - und Naturschutzverein Humanitas, The American Anti-Vivisection Society, Peta, Klub OK!. Na zozname OK! sa nachádzajú spoločnosti, ktoré splnili všetky nasledujúce podmienky:
1.aspoň 5 rokov nevykonávajú testy na zvieratách, nepoverujú tým iných, nepoužívajú vo svojich výrobkoch komponenty testované na zvieratách;
2.tieto požiadavky získali právnu záruku;
3.komponenty nepochádzajú z porážky zvierat.
Certifikát OK! a s ním spojené právo označovať svoje výrobky logom OK! je bezplatný. Zoznam podlieha nepretržitej verejnej kontrole.

Na celom svete každých 6 sekúnd zahynie v dôsledku testov nejaké zviera!

Môžeš takto viacero zachrániť voľbou správneho výrobku...


.Lista OK! © Copyright by Klub OK! © Webdesign by Tu kliknij, 2002-2003