rozrywka   podróże   fachowo   kontakt   startuj

jaWsieci
 jaWsieci portal REGULAMIN
 Redaguje: zespół
Regulamin portalu jaWsieci
1.   Definicje
1.1.


1.2.

1.3.


1.4.
1.5.
Portal jaWsieci, jaWsieci, jaWsieci - Ogólnopolski Portal Autorów, portal internetowy jaWsieci stworzony przez autorów, dostępny pod aktualnym adresem URL: http://www.jawsieci.eu i pod każdym adresem, który go zastąpi.
Autorzy portalu - Operator Usług Internetowych Wsieci. Autorzy mogą być nazywani określeniami równoważnymi jako jaWsieci, portal jaWsieci, jaWsieci lub portal
Portal, portal internetowy - zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz opracowanych informacji.
Użytkownik - każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z jaWsieci.
Regulamin portalu jaWsieci, Regulamin - niniejszy dokument.

2.   Postanowienia ogólne
2.1. Regulamin ma charakter porozumienia pomiędzy jaWsieci a Użytkownikami, w którym określone są zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z portalu. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z chwilą rozpoczęcia korzystania z portalu, do przestrzegania Regulaminu.

3.   Cele i zasady autorów portalu
3.1.

3.2.
3.3.

3.4.
3.5.
PRZYSTĘPNIE - Naszym celem jest tworzenie sprawnego i prostego w użytkowaniu portalu internetowego. Staramy się, by móc zapewnić wszystkich uzytkowników jaWsieci, że wchodząc na nasz portal, znajdą szybko najlepsze i najpełniejsze informacje czy rozwiązania z dziedziny, która ich interesuje. Staramy się też nie używać w naszym portalu zbytecznie skomplikowanego słownictwa i rozwiązań funkcjonalnych oraz zwrotów idendyfikujących Użytkownika wyłącznie z jedną płcią.
PO POLSKU - Internet w Polsce jest coraz powszechniej używany, a usługi za jego pomocą są coraz sprawniejsze i ciekawsze. Uważamy, że polskie strony, serwisy informacyjne, sklepy internetowe, organizacje społeczne mają wiele do zaoferowania i dlatego skupiając się na polskim odbiorcy i doceniając polskie dokonania w świecie wirtualnym, układamy zawartość naszego portalu, zwracając szczególną uwagę na wartościowe opracowania polskie.
BEZ PRZEMOCY - Nie chcemy rozpowszechniać częstej i nadużywanej w mediach przemocy. Staramy się nie umieszczać na naszym portalu stron o zawartości epatującej czy nakłaniającej do przemocy. Chcemy, by nasz portal, był środkiem dla naszych użytkowników sprawnym i przyjaznym, by zachęcał ich raczej do przemyśleń i działania, niż do strachu i nienawiści. Staramy się również nie zamieszczać na naszym portalu reklam firm, działających w sposób nieetyczny czy wpływających na niszczenie środowiska naturalnego.
DLA CIEBIE - Uwaga! Robimy ten portal naprawdę dla Twojego użytku! Jako pierwsi dążymy nad "oblogowania" swojego portalu, czyli wprowadzeniem takich rozwiązań, aby każdy z użytkowników mógł samodzielnie redagować dla pozostałych zawartość wybranego przez siebie i nie zajętego przez kogoś innego działu lub też redagować stworzony przez siebie zupełnie nowy dział jaWsieci! Jesteśmy też otwarci na sugestie Użytkowników i ich pomoc.
SZYBKO ALE WOLNO - Portal jaWsieci tworzy dla Ciebie Polska Grupa Webmasterska Wsieci, będąca ogólnopolskim operatorem usług internetowych. Wsieci funkcjonuje na zasadach bardzo partnerskich i przyjacielskich - pracownicy, a w tym i autorzy portalu, są pasjonatami wielu spraw i realizują się w wielu dziedzinach. Prosimy o wyrozumiałość odnośnie funkcjonowania portalu, terminów zmian jego zawartości i jeśli odpowiedź na Twoje listy odnośnie portalu nie byłyby natychmiastowe. Działamy szybko, ale w sposób wolny :-)!

4.   Odpowiedzialność za korzystanie z portalu
4.1.


4.2.4.3.


4.4.


4.5.

4.6.


4.7.
Portal jaWsieci zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości portalu, oraz dokonywanych w nim zmianach bez konieczności uprzedzania Użytkowników o swoich zamiarach.
Zamieszczane materiały, w tym reklamy, nie mogą zawierać lub odnosić do treści sprzecznych z prawem i nieetycznych. jaWsieci Zastrzega sobie prawo do niepublikowania materiałów niezgodnych ze stylem portalu, wobec których jest podejrzenie poświadczania nieprawdy, niezgodności z prawem oraz bez podania przyczyny.
Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z portalu wyłącznie w sposób zgodny z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.
Portal jaWsieci zastrzega, że korzystanie z portalu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika, nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie to przebiegało będzie bez błędów lub przerw.
Portal jaWsieci nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy lub przerwy wynikłe z przyczyn niezależnych od portalu lub spowodowane działaniami siły wyższej.
Portal jaWsieci nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem portalu, w tym za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji.
Wszystkie ceny podane w portalie mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa handlowego. Do cen netto należy doliczyć podatek VAT.

5.   Prawa własności intelektualnej
5.1.


5.2.5.3.
5.4.5.5.


5.6.
Portal oferując Użytkownikom dostęp do informacji rozpowszechnianych za pośrednictwem Serwisu zwraca szczególną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej.
Portal zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, m.in. teksty, zdjęcia i grafikę, a przyjęty w portalie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony praw autorskich. portal i wszystkie jego opracowania podlegają ochronie zgodnie z Ustawą 83 z dnia 04.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Użytkownicy portalu zobowiązują się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w nim treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. Wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga uprzedniej pisemnej zgody jaWsieci. Przy wykorzystywaniu materiałów w celach edukacyjnych należy podać źródło ich pochodzenia w swojej pracy oraz zgłosić ten fakt jaWsieci.
Osoby trzecie udostępniając swoje materiały za pośrednictwem portalu, wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku, a jaWsieci gwarantuje sobie prawo do kopiowania, redagowania i rozpowszechniania tych materiałów.
Portal jaWsieci nie odpowiada za materiały zawarte w portalie powierzone przez osoby trzecie. W przypadku zauważenia przez Użytkownika własnej pracy umieszczonej bez swojej zgody, jest on zobowiązany do kontaktu z jaWsieci w celu wyjaśnienia sytuacji.
Osoby trzecie zamieszczające w jaWsieci swoje materiały zobowiązane są do naprawienia ewentualnych szkód powstałych po stronie jaWsieci w związku z ich treścią, w tym i do poniesienia niezbędnych kosztów postępowań spornych, wpisów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego w wypadku roszczeń osób poszkodowanych.

6.   Ochrona prywatności
6.1.6.2.
Portal jaWsieci respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników. Celem jaWsieci jest zapewnienie dostępu do jak największej ilości informacji i usług uzyskiwanych za pośrednictwem portalu przy możliwie najmniejszej ingerencji w sferę prywatności Użytkowników.
Dane osobowe uzyskane przez jaWsieci są chronione w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

7.   Postanowienia końcowe
7.1.


7.2.
Portal jaWsieci nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z portalu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
Portal jaWsieci zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian Regulaminu. Korzystanie przez Użytkownika z portalu po wprowadzeniu tych zmian jest równoznaczne z wyrażeniem dla nich akceptacji.

jaWsieci, 2001-2005
Mój portal


pogoda
wiadomości
prasówka
kalendarz
kontakt:
poczta
sms
czat
dyskusje
forum
blogi
kartki
e-dyski
strony
tematy
szukam:
e-zasoby
tv & radio
odjazdy
rozrywka
podróże
zdrowie
sztuka:
teatr
kino
muzyka
literatura
e-galeria
muzeum
recenzje
inicjatywy
wydarzenia
zakupy
pieniądze
fachowo
patronaty
reklama
taxi
Karton w E-galerii
O portalu | Kontakt | Komunikaty | Nawigator | Reklama | Strony WWW | Serwer | Współpraca | Regulamin
© Copyright by jaWsieci 2001-2021. Korzystając z portalu zgadzasz się na stosowanie Cookies
[do góry]