rozrywka   podróże   fachowo   kontakt   startuj
jaWsieci
 jaWsieci fachowo SŁUŻBA WOJSKOWA
 Materiał przygotował: Wirtualny Punkt Porad PKU

rys. PKU
DOSTAŁEŚ
WEZWANIE DO WOJSKA?!
NIE PĘKAJ!!!


Znajdziesz tu profesjonalny poradnik
o prawnych sposobach uniknięcia
służby wojskowej!
Jeśli nie chcesz iść do wojska, a...
Niżej przedstawiamy poradnik Pacyfistycznej Komendy Uzupełnień "ROCZNIK '83 NIE IDZIE DO WOJSKA!" dla osób urodzonych w 1983 roku, którzy w 2002 podlegają poborowi do wojska. PKU jest ogólnopolskim ruchem przeciwników przymusowego poboru do wojska, tworzącym w całej Polsce sieć lokalnych punktów informacyjnych o zgodnych z przepisami sposobach uniknięcia służby wojskowej (więcej o PKU).

... jesteś uczniem, studentem:
Jeśli uczysz się to przez ten czas masz spokój z wojskiem - dostaniesz ODROCZENIE. Uczniowie wszystkich typów szkół średnich, policealnych itp. mają je do 22 roku życia - muszą przedstawić zaświadczenie o kontynuacji nauki. Studia (dzienne, wieczorowe, zaoczne) zwalniają do ukończenia 26 lat (przyszli nauczyciele i duchowni mogą się uczyć do 27 lat). Szkoły są zobowiązane do informowania w ciągu dwóch tygodni o przerwaniu nauki (nie dotyczy to urlopów na studiach). Odroczenie przysługuje też w związku z prowadzeniem kampanii wyborczej do Sejmu i na czas bycia posłem. Dostaniesz je też, jeśli poświadczysz, że sprawujesz bezpośrednią opiekę nad wspólnie zamieszkałym członkiem rodziny, uznanym za niezdolnego do samodzielnego życia, który ma mniej niż 16 lub więcej niż 75 lat (dołącz pismo od takiej osoby, że Twoja opieka jest dla niej niezbędna i nikt inny o bliższym stopniu pokrewieństwa nie może się nią opiekować). OdroczenIa fakultatywne (WKU da je lub nie) przysługują na czas trwania studiów doktoranckich. WKU daje też (ale nie musi) roczne jednorazowe odroczenie ze względu na ważne sprawy losowe poborowego (rodzinne, z firmą itp.). UWAGA! Od lipca 1999 roku odroczenia nie przysługują rolnikom. Mogą tylko odbyć służbę wojskową na raty. Zniesiono też odroczenie dla jedynych żywicieli rodziny - osoby, które zostają w domu, a nie mają dochodów (żona, dzieci, rodzice) otrzymują zasiłek w wysokości najniższej pensji krajowej. Decyzję o przyznaniu zasiłku wydaje i go wypłaca dowódca jednostki na wniosek poborowego (Dziennik Ustaw nr 50/99, Pozycja 500).

... jesteś chory:
Na pewno od wojska zwalnia ZŁY STAN ZDROWIA. Zajrzyj do Dziennika Ustaw nr 57/92, a dowiesz się, jaka kategoria zdrowia przysługuje Ci za chorobę czy schorzenie. W Dziennik Ustaw nr 4/92, Pozycja 16 dowiesz się o przepisach dot. odroczeń i służby zastępczej. Dzienniki Ustaw możesz kipić w Urzędzie Wojewódzkim i sądach, dostaniesz w niektórych czytelniach i bibliotekach, możesz też zapoznać się z nimi w Internecie, klikając tutaj. Kodeks Postępowania Administracyjnego kupisz w księgarni.

... jesteś zdrowy:
SŁUŻBA ZASTĘPCZA pozwala ze wzgledu na przekonania moralne na odpracowanie służby wojskowej w instytucjach z wojskiem nie związanych. Sł. zast. pomijając nawet to, że jest niesprawiedliwie dłuższa od sł. wojskowej i że przyznawana jest w poniżający sposób (ubiegający się o nią musi stanąć przed specjalną komisją, która przepytuje go z jego sumienia, a potem przyznaje mu sł. zast. lub nie poprzez głosowanie!), to w dalszym ciągu jest przymusową pracą, niewolnictwem, na które żaden rozsądny człowiek nie może się zgodzić. Jednak póki co, sł. zast. jest jedyną prawną możliwością uniknięcia wojska, dla tych, którym nie przysługują inne zwolnienia.

"Obywatel, któremu przekonania religijne lub wyznawane zasady moralne nie pozwalają na odbywanie służby wojskowej, może być obowiązany do służby zastepczej na zasadach określonych w ustawie" (Konstytucja RP, Art. 85, pkt.3)

O sł. zast. mogą się starać wszyscy, bez względu na stan zdrowia i wyznawaną wiarę. Informacje od Wojskowej Komendy Uzupełnień, Urzędu Miejskiego itp., że sł. zast. mogą dostać tylko Świadkowie Jehowy, że czegoś takiego nie ma itp., traktuj jako oszustwo. Często na WKU i komisjach poborowych celowo wprowadza się w błąd, dlatego w Twoim interesie jest, by znać dotyczące Cię przepisy.

By dostać sł. zast. NAPISZ PODANIE w tej sprawie do miejscowej Rejonowej Komisji Poborowej. Termin złożenia podania mija w dniu, na który zostałeś wezwany, by wziąść kartę powołania do jednostki, czyli tzw. BILET. Jeśli ubiegasz się o sł. zast. z powodów religijnych, określ przekonania religijne, jakie wyznajesz, wskazując przynależność do określonego kościoła lub zbiorowości religijnej, które zabraniają swoim wyznawcom używania broni albo uczestnictwa w działaniach zbrojnych wojska. A gdy powołujesz się na normy moralne, które powodują u Ciebie podstawę konfliktu sumienia w sytuacji pełnienia sł. wojskowej, wskaż konkretny moralny zakaz lub nakaz określonego zachwania się człowieka, a odnoszący się też do sł. wojskowej.

Podanie o sł. zast. najlepiej miej przy sobie idąc do WKU i tam je daj (WKU przekaże je do Rejonowej Komisji Poborowej). Nigdy, pod żadnym pozorem NIE BIERZ KARTY POWOŁANIA I NICZEGO NIE PODPISUJ (np. "protokołu na okoliczność nieprzyjęcia karty"). Często próbuje się oszukać poborowych mówiąc np. "Weź bilet, a potem się sprawę załatwi". MASZ PRAWO NIE BRAĆ BILETU! Przepisy mówią, że do czasu rozpatrzenia wniosku o sł. zast. poborowy nie podlega powołaniu do służby. Oprócz oryginału podania, który dasz WKU, przynieś jego kopie i poproś POTWIERDZENIE DLA CIEBIE (czyli pieczątka i podpis z datą na tej kopii). Potwierdzenie jest bardzo ważne, bo może się potem okazać, że Twoje podanie zniknęło, a Ty nie będziesz miał żadnego dowodu, że je złożyłeś. Jeśli nie chcesz oglądać panów z WKU, wyślij podanie listem poleconym (liczy się data stępla pocztowego) i zachowaj potwierdzenie nadania.

Po napisaniu i złożeniu podania, czekaj na pisemne wezwanie na komisję. UWAŻAJ! Możliwe jest, że w trakcie czekania dostaniesz pisemne zawiadomienie z WKU, że Twoje podanie odrzucono (lub nie będzie rozpatrywane z powodu jakichś uchybień formalnych) albo wezwanie z WKU, gdzie bedą Ci próbowali dać pod tym pozorem bilet. Są to kolejne próby oszustwa. Rozpatrywać podania o sł. zast. mogą tylko komisje poborowe, a nie WKU. Jeśli będą się starać dać Ci bilet, zarządaj wydania pisemnego orzeczenia z uzasadnieniem - każda komisja ma obowiązek dać Ci coś takiego. Zawsze też masz prawo do odwołania, więc nie bierz biletu POD ŻADNYM POZOREM!

Na komisjach poborowych obowiazują przepisy Kodeksu Postepowania Administracyjnego (KPA). Zgodnie z nimi możesz przyjść ze swoim pełnomocnikiem (Art. 33 KPA), udzielając takiej osobie pisemnego pełnomocnictwa (nie dotyczy to rodziców i rodzeństwa). W komisji powinny być co najmniej cztery osoby (gdy jest ich mniej decyzja jest nieważna), które mają sprawdzić, czy potrafisz uzasadnić poglądy, wyrażone w podaniu. Komisja podczas posiedzenia powinna protokołować wszystkie Twoje wypowiedzi, a potem poprosić Cię o zapoznanie się i podpisanie. Nikt nie ma prawa na Ciebie krzyczeć ani obrażać (Art. 8,9,10 KPA). Na złe zachowanie członków komisji rejonowych (lub WKU) masz prawo złożyć zażalenie do Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Wojewódzkiego (Komendanta WKU).

Na komisji poborowej będą zadawać Ci różne pytania (często podchwytliwe, aby udowodnić, że to co napisałeś w swoim wniosku jest nieprawdą). Pamietaj o tym:
 • powołuj się tylko na argumenty ze swojego podania; możesz je rozwinąć;

 • jeśli komisja spyta się Ciebie o jakieś dodatkowe powody ubiegania się o sł. zast., nie wymyślaj ich na poczekaniu, tylko powiedz, że wszystko napisałeś w podaniu;
 • nie powołuj się na rady ze strony osób trzecich ("kolega mi mówił, że jest to istotny powód") - odnosi to przeciwny skutek;
 • jeśli powołujesz się na zasady pacyfistyczne (zakaz stosowania przemocy, zabijania, szkolenia się w zabijaniu, wspomagania instytucji powodującej wojny itp.), mogą Cię spytać np.: "co zrobiłbyś, gdyby napadli Cię bandyci - czy broniłbyś się?"; jeżeli napisałeś w podaniu, że jesteś przeciwko przemocy, a powiesz, że broniłbyś się, mogą to uznać za dowód Twojej "nieszczerości" - dlatego najlepiej jest na takie hipotetyczne pytania odpowiadać: "nie wiem, nie mogę przewidzieć"; pamietaj też, że pacyfizm nie musi oznaczać całkowitego wyrzeczenia się stosowania siły (np. w samoobronie) - można potępiać wojny i instytucję armii jako ich przyczynę, i równocześnie przeciwstawiać się, nawet siłą, bezpośredniemu zagrożeniu życia własnego lub bliskich - możesz powiedzieć to komisji;
 • jeśli nie należysz do żadnej pacyfistycznej organizacji, a komisja spyta Cię o to, powiedz prawdę i dodaj, że nie ma to nic do rzeczy - MASZ PRAWO mieć takie, nie inne przekonania moralne nie będąc członkiem żadnej organizacji;
 • jeżeli starasz się o sł. zast. ze względów moralnych, a spytają cię o wyznanie i przyznasz, że jesteś katolikiem, mogą twierdzić, że powinieneś iść do wojska i pokazywać różne wyrwane z kontekstu cytaty z Soboru Watykańskiego lub Papieża; nie daj się oszukać - będąc katolikiem MOŻESZ postępować według własnego sumienia i MOŻESZ odmówić czynnej służby wojskowej powołując się na przykazanie "Nie zabijaj"; Sobór Watykański II zaleca w takich przypadkach, aby prawodawstwo ustosunkowało się humanitarnie do takiej postawy, jeżeli poborowy "godzi się służyć wspólnocie ludzkiej w inny sposób"; Przypomnij więc komisji, że starasz się o sł. zast. ze względów moralnych i że według Ciebie nie jest to sprzeczne z wyznawaną przez Ciebie religią;
 • jeżeli będą Cię pytać o numery ustaw, przepisów itp., powiedz, że nie Twoim, ale ich obowiązkiem jest znać to wszystko;

 • Jeśli dobrze wszystko uzasadnisz, nie powinieneś mieć żądnych trudności z dostaniem sł. zast. Panom z WKU nie jest to na rekę, więc zdarzają się też KŁOPOTY. Jeżeli orzeczenie komiji wypadnie niepomyślnie NIE ZAŁAMUJ SIĘ. W ciągu 14 dni napisz odwołanie do Wojewódzkiej Komisji Poborowej (potwierdź odbiór!). Możesz podać uzasadnienie, ale nie musisz Przeczytaj dokładnie orzeczenie komisji rejonowej. Możesz zaatakować m. in.:
 • brak uzasadnienia lub uzasadnienie polegające na zdaniu "poborowy nie przekonał komisji o swoich poglądach" - orzeczenie takie powinno być uchylone zgodnie z KPA (Art. 107) i wyrokiem NSA z dnia 17.04. 1991 r. (powołaj się na nie);
 • uzasadnienie oparte na argumentach, że nie potrafisz podać treści i numerów ustaw i zarządzeń, że nie należsz do żadnej organizacji, że nie bierzesz udziału w akcjach pacyfistycznych - bo nie jest to dowód na brak deklarowanych przekonań;
 • że nie masz poglądów pacyfistycznych, jeśli powoływałeś się na coś innego;
 • że pełnienie sł. wojskowej nie spowoduje u Ciebie "rzeczywistego konfliktu sumienia", a jedynie "dyskomfort duchowy" - domagaj się dokładnego zdefiniowania tych terminów.
 • odmowę uznania Twoich poglądów za "zasady moralne" (np. że nie posiadasz zasad moralnych, a argumenty, które podałeś wyrażają "jedynie niechęć i obawy związane z pełnieniem służby wojskowej");

 • Możesz też uzupełnić swoją argumentację z pierwszego wniosku (ale nie zmieniaj jej!). Jeśli odwołanie odrzucą, zaskarż decyzję do Najwyższego Sądu Apelacyjnego. Możesz to zrobić w ciągu 30 dni. NIE BIERZ BILETU, JEŚLI NIE CHCESZ, BY WSZYSTKO PRZEPADŁO! NSA może wstrzymać decyzje o powołaniu do wojska do chwili rozpatrzenia skargi (zwykle tak robi). Skargę trzeba napisać umiejętnie! Jeżeli nie jesteś pewny swoich sił, skontaktuj się z prawnikiem lub kimś kto ma już jakieś doświadczenie w tym względzie.

  Służbę zastępczą możesz odrabiać w swojej miejscowości albo tam gdzie chcesz. Zastępcza trwa aż 21 miesięcy(po szkole wyższej 9 miesięcy), ale za to pracuje się w cywilnej firmie, nie nosi munduru, a po ośmiu godzinach ma się spokój i można robić co się chce. Będąc na zastępczej możesz żądać pracy zgodnej lub podobnej z wykształceniem. Na służbie zastępczej przysługują poborowemu świadczenia od pracodawcy w postaci bezpłatnego całodziennego wyżywienia, odzieży, obuwia roboczego i ochronnego lub równoważnika pieniężnego oraz żołdu szeregowca służby zasadniczej. Zasiłek w wysokości najniższej pensji krajowej przysługuje też dla rodziny odbywającego służbę zastępczą, jeśli nie zarabiaja więcej niż ta kwota. Odbywającemu zastępczą przysługuje też prawo do urlopu.

  PODSUMOWUJĄC:
  1 - przyjdź na WKU z podaniem o zast.;
  2 - znaj swoje prawa, nie obawiaj się;
  3 - w przypadku niepomyślnej decyzji odwołuj się (WKP, NSA), będzie dobrze.
  I najważniejsze - nie bierz biletu!!!

  Pacyfistyczne Komenda Uzupełnień
  Pacyfistyczna Komenda Uzupełnień jest powstałym w 1996 roku ogólnopolskim ruchem osób, grup i stowarzyszeń działających na rzecz zniesienia przymusowego poboru do wojska, jako przymusowej, niewolniczej i szkodliwej społecznie pracy, i pomagających uniknąć go dostęnymi obecnie metodami. PKU prowadzi w całej Polsce kilkadziesiąt antypoborowych punktów porad i cały szereg działań. Interweniuje, kiedy wojsko łamie prawo wobec poborowych i pomaga osobom, które w wyniku odmowy służby, trafiają do więzień. Propaguje potrzebę i korzyści zaprzestania poboru. Przymusowy pobór do wojska zniosły już m.in. Belgia, USA, Holandia, Wielka Brytania, Francja i Hiszpania. W Polsce, chociaż za zniesieniem poboru jest (według sondaży CBOS i PBS) zdecydowana większość społeczeństwa, kadra wojskowa i ekonomiści, wciąż ostateczna decyzja jest odsuwana w czasie.


   Zobacz jeszcze:
  ...

  Warto zajrzeć
  www.zniescpobor.most.org.pl
  - strona informacyjna Pacyfistycznej Komendy Uzupełnień.
  www.hyperreal.info/pku/
  - przygotowana przez PKU specjalistyczna strona z poradami dla poborowych.
  www.pomocspoleczna.ngo.pl/strona.asp?id=192&s=3
  - dobry poradnik dla poborowych przygotowany przez Zespół ds. Odmawiających Służby Wojskowej polskiej Amnesty International.
  pogoda
  wiadomości
  prasówka
  kalendarz
  kontakt:
  poczta
  sms
  czat
  dyskusje
  forum
  blogi
  kartki
  e-dyski
  strony
  tematy
  szukam:
  e-zasoby
  tv & radio
  odjazdy
  rozrywka
  podróże
  zdrowie
  sztuka:
  teatr
  kino
  muzyka
  literatura
  e-galeria
  muzeum
  recenzje
  inicjatywy
  wydarzenia
  zakupy
  pieniądze
  fachowo
  patronaty
  reklama
  taxi
  Nietestowane na zwierzętach
  O portalu | Kontakt | Komunikaty | Nawigator | Reklama | Strony WWW | Serwer | Współpraca | Regulamin
  © Copyright by jaWsieci 2001-2021. Korzystając z portalu zgadzasz się na stosowanie Cookies
  [do góry]